Terkini

Tuesday, October 30, 2018

Sedekah bukan hanya dengan wang

Sedekah bukan hanya dengan wang


Daripada Abu Hurairah r.a : Bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda :

"Setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila matahari terbit. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Dan engkau menolong sesaorang menaiki tunggangannya atau pun engkau menolong mengangkat baginya barang-barang ke atas tunggangnya adalah sedekah, dan perkataan yang baik itu sedekah.  Dan pada tiap-tiap langkah menuju ke tempat sholat adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari jalan laluan juga menjadi sedekah. " 

(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

No comments:

Post a Comment

Information request form

Please fill up this form:
https://goo.gl/SVTWxX