Terkini

Monday, August 11, 2014

Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang - Permasalahan Mengenai Wang Shubhah / Haram/ ASN

Keputusan: 
 
Mesyuarat memutuskan bahawa:-
 
  1. Semua wang shubhah/haram yang diserahkan kepada Baitul Mal adalah dianggap satu dan bersih. (Rujuk kitab al-Imam Yusuf al- Qaradhawi, m/s 411 & 412)
     
  2. Wang riba/faedah adalah haram bagi diri pengusahanya sahaja.(Rujuk kitab yang sama m/s 410)
     
  3. Keuntungan/Dividen Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputra (ASB) adalah haram kerana pelaburan terbesarnya adalah Bank Ribawi.

No comments:

Post a Comment

Information request form

Please fill up this form:
https://goo.gl/SVTWxX