Terkini

Monday, August 11, 2014

Jawatankuasa Fatwa Negeri Pahang - Pelaburan Dalam Amanah Saham Nasional dan Seumpamanya

Tarikh Keputusan: 
   18 Jun, 2008
Huraian Tajuk/Isu: 
Keputusan: 
Setelah dibincangkan Mesyuarat bersetuju memutuskan hukum pelaburan di dalam Amanah Saham Nasional dan seumpamanya adalah haram sehingga pelaburan Amanah Saham Nasional didalam aktiviti perbankkan menepati kehendak dan syarat pelaburan menurut syariah seperti yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Syariah Suruhanjaya Sekuriti.

No comments:

Post a Comment

Information request form

Please fill up this form:
https://goo.gl/SVTWxX