Terkini

Monday, August 20, 2012

Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti dan peranannya?


Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti ialah jawatankuasa yang telah ditubuhkan oleh SC pada tahun 1996 di bawah seksyen 18, Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 (SCA). MPS diberikan mandat dalam memastikan perjalanan pasaran modal Islam selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Bidang kuasanya ialah memberi nasihat kepada Suruhanjaya dalam semua perkara berhubung pembangunan pasaran modal Islam yang komprehensif dan bertindak sebagai pusat rujukan dalam semua isu pasaran modal Islam. Ahli MPS terdiri daripada ulama Islam dan pakar kewangan Islam

No comments:

Post a Comment

Information request form

Please fill up this form:
https://goo.gl/SVTWxX