Terkini

Wednesday, November 2, 2011

Lunas zakat saham


Soalan
SAYA membuat pinjaman sebanyak RM100,000 dari sebuah bank yang menawarkan pembelian saham amanah dari sebuah institusi dan tempoh matang bagi saya mendapat keseluruhan pinjaman beserta keuntungan atau dividen daripada saham berkenaan, adalah selepas 10 tahun. Tetapi, saya mengambil keputusan untuk keluar daripada saham berkenaan pada tahun yang kelima. Soalannya, adakah saya perlu mengeluarkan zakat saham berkenaan?

Jawapan
SOALAN ini memang banyak diajukan oleh umat Islam. Ini kerana, memang ada pihak bank yang menawarkan pinjaman khusus kepada pelanggan agar mereka dapat membeli saham daripada pihak amanah saham tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Ramai umat Islam yang merebut peluang ini.
Oleh itu, demi menjawabnya, maka cuba kita perhatikan, adakah wang atau saham yang saudara miliki itu menepati syarat asas wajib zakat? Pertama, adakah pinjaman itu menepati syarak, misalnya tidak melibatkan riba? Jika ya, baharu wajib zakat. Kedua, adakah saham yang mahu dilaburkan itu juga menepati syarak? Jika ya, baharu boleh dikira untuk zakat sahamnya.
Kemudian, suka saya nyatakan bahawa maklumat yang saudara berikan di atas agak terhad. Maka, jawapan ini adalah berdasarkan kefahaman yang mampu saya garapkan daripada persoalan berkenaan.
Saudara ada menyatakan yang syarat semasa membuat pinjaman daripada bank berkenaan, maka wang dan segala pengembangan daripada pelaburan saham berkenaan hanya akan dimiliki selepas 10 tahun.
Maknanya, dalam tempoh kurang 10 tahun itu, adakah saudara boleh memiliki zat dan manfaat wang berkenaan tanpa halangan? Adakah tempoh 10 tahun itu hanya tempoh kematangan dan dalam tempoh sebelum 10 tahun, saudara masih boleh mengeluarkan saham dan keuntungannya?
Jika tidak boleh memilikinya, maka di sini tiada sempurna milik ke atas wang dan pelaburan saudara berkenaan, maka tidaklah wajib dizakatkan selagi mana ia belum habis tempoh matang selama 10 tahun berkenaan. Saudara tidak perlu pun mengqada mana-mana tahun yang tidak sempurna milik tersebut.
Tetapi, jika saudara masih boleh mengeluarkannya dalam mana-mana tahun sebelum mencapai tempoh matang 10 tahun, maka wajiblah saudara melunaskan zakat sahamnya pada setiap tahun berdasarkan jumlah saham yang telah saudara miliki secara sempurna milik (yakni jumlah unit saham yang telah dijelaskan X harga pasaran hujung tahun + keuntungan saham X 2.5 peratus > zakat) jika ia melebihi nisab.
Maka wajib jugalah saudara mengqadanya jika sebelum ini saudara tidak pernah pun mengeluarkan zakat sahamnya.
Perkara seterusnya, jika saudara mengambil keputusan untuk menamatkan pelaburan dalam tempoh lima tahun, persoalannya, adakah saudara bakal mendapatkan kesemua wang pinjaman berkenaan termasuklah pengembangan (dividen atau sebagainya) daripada saham atau tidak?
Katakanlah, dalam kes ini, saudara boleh menamatkannya dan saudara hanya mendapat hak ke atas sebahagian daripada pinjaman berkenaan. Katakanlah saudara telah menjelaskan sebanyak RM50,000 dan apabila saudara menarik diri daripada saham, maka saudara diberikan hak oleh bank berkenaan RM50,000 berkenaan yang menyamai 50,000 unit, maka nilai tersebut menjadi 'milikan sempurna' ke atas saudara.
Maka, wang RM50,000 yang menyamai 50,000 unit yang saudara peroleh itu hendaklah dikirakan sebagai zakat saham dengan dicampurkan segala pengembangannya di penghujung tahun (kiraan adalah sama seperti contoh di atas).
Contoh: 50,000 unit saham X nilai pasaran saham hujung tahun + dividen @ bonus X 2.5 peratus > zakat
Kaedah pengiraan zakat saham yang disimpan hingga ke penghujung tahun, mestilah melihat kepada nilai atau harga seunit saham di penghujungnya. Ia tidak dikenakan sebagai zakat simpanan ataupun zakat pendapatan; tetapi zakat saham kerana saham adalah sejenis pelaburan dan bersandarkan kepada kaedah 'urd tijarah (zakat perniagaan).
Kesimpulannya, saudara hendaklah melihat kepada aspek sempurna milik dalam menentukan, sama ada ia wajib dizakatkan atau tidak dan kirakanlah zakatnya sesuai dengan kaedah taksiran zakat saham yang telah disediakan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati niat dan azam saudara untuk menunaikan zakat. Wallahua'lam.

* Disediakan oleh Ustaz Hamizul Abdul Hamid, Eksekutif Komunikasi Korporat, Lembaga Zakat Selangor (MAIS) dan sebarang kemusykilan zakat sila emailkan kepada hamizul@e-zakat.com.my atau layari www.e-zakat.com.my dan http://blog.e-zakat.com.my untuk maklumat lanjut.

(Utusan Malaysia/2 Nov 2011) 

Friday, October 28, 2011

Kaedah kiraan zakat saham


Soalan
Saya adalah orang awam yang tidak tahu banyak tentang dunia saham. Namun, saya ada kenalan yang bermain saham di bursa saham dan saya sendiri ada juga menyimpan dalam saham amanah. Seingat saya, dahulu saya mengira zakat saham dengan melihat kepada nilai unit terendah. Maka, bolehkah diperjelaskan kaedah pengiraan zakat saham pada hari ini?

Jawapan
Terlebih dahulu, suka saya nyatakan bahawa jawapan ini disediakan bagi khalayak pembaca awam yang tidak begitu arif tentang permainan saham.
Ini kerana, saya difahamkan di Bursa Saham terdapat beberapa produk yang terminologinya agak sukar difahami orang awam, seperti ekuiti, derivatif, offshore, pasaran Islam (Islamic market) dan sebagainya.

Oleh itu, bagi pembaca yang memang arif bab saham, maka anda boleh menyesuaikannya berdasarkan keadaan dan keperluan.

Umumnya ada tiga jenis saham yang dimiliki dan diceburi oleh kita pada hari ini.
Pertama, saham yang dilaburkan ke dalam Bursa Saham. Saham ini dijual beli sepanjang tahun. 
Kedua, saham yang disimpan hingga ke hujung tahun. Saham ini biasanya bersifat Saham Amanah dan penyimpan saham mendapat untung berdasarkan harga saham pada hujung tahun berkenaan.
Ketiga, saham yang dilaburkan ke dalam syarikat, yakni orang yang melaburkan saham atau pemodal itu dinamakan sebagai pemegang saham.

Mari kita selami satu demi satu. Pertamanya, bagi saham yang dimainkan di Bursa Saham, maka zakat dikenakan berdasarkan keuntungan yang diperolehi.
Maknanya, bila dijual dan dapat keuntungan, maka keuntungan itulah yang dizakatkan. Pokok saham (modal), hanya dikenakan zakat pada hujung tahun sahaja.
Maknanya di sini, saham yang dijual beli sepanjang tahun, pengiraannya adalah sama seperti zakat pendapatan.
Contoh: Puan Isma bermain saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Berikut adalah paparan untung rugi transaksi saham beliau bagi tahun 2010. Kita andaikan, Puan Isma sentiasa membeli saham (modal atau pokok) pada kadar tetap RM10/Unit dan jumlah unit dimiliki beliau adalah 10,000 unit.
Transaksinya berlaku beberapa kali dalam setahun. Selepas membeli saham, beliau menunggu hingga harga naik, dan ketika itu beliau menjualnya. Namun, ada juga keadaan tertentu, Puan Isma rugi kerana terpaksa menjual saham di bawah paras harga belian.
Hal ini boleh berlaku, demi mengelakkan kerugian yang lebih besar.

Contohnya, bagi tahun 2010, jumlah keuntungan keseluruhan bagi saham Puan Isma adalah RM100,000. Oleh itu, zakat saham Puan Isma bagi tahun 2010 adalah, RM100,000 X 2.5 peratus sama dengan RM2,500. Manakala, pokok atau modal saham beliau sebanyak RM100,000 hanya akan dikenakan pada hujung haul, yakni RM100,000 X 2.5 peratus iaitu RM2,500.

Seandainya jualan pada 31 Dis. 2010 adalah rugi, misalnya seperti berikut:
* 31 Dis. 2010
* Jual RM9.50/Unit
* 10,000 X RM9.50 > RM95,000
* Baki selepas jualan> -RM5,000.

Maka, Puan Isma tidak dikenakan zakat ke atas baki jualan, namun dia masih dikenakan zakat ke atas pokok saham atau modal saham yang berjumlah RM95,000.
Ini kerana, modal RM95,000 itu hakikatnya sudah setahun dimiliki, yakni cukup haul dan ia wajib dizakatkan atas sandaran zakat wang yang melebihi haul.

Walau bagaimanapun, hanya saham yang dilaburkan ke dalam kaunter patuh syariah sahaja yang layak dizakatkan keuntungannya. Jika dilaburkan dalam kaunter haram atau syubhah, maka hanya pokok atau modal saham sahaja yang dikenakan zakat pada penghujung tahun berkenaan, yakni keuntungannya tidak dizakatkan.

Kedua, saham yang disimpan sepanjang haul/tahun, maka hendaklah diambil harga saham pada hujung haul (biasanya hujung tahun) berkenaan. Ia tidak melihat kepada harga unit terendah saham sebagaimana yang diamalkan sebelum ini.

Contoh: Jiwa membeli Saham Amanah pada 1 Januari 2010 dengan nilai RM5/Unit. Jumlah keseluruhan saham beliau adalah 10,000 unit > RM50,000. Pada hujung tahun 2010 (31 Dis. 2010), harga seunit ialah RM5.50/ Unit. Maka, zakat saham Jiwa ialah, 10,000 unit X RM5.50 > 55,000 X 2.5% > RM1,375.

Seandainya pada hujung tahun itu harga seunit saham adalah lebih rendah daripada harga belian, maka hendaklah dilihat sama ada masih berada di atas paras nisab atau tidak. Jika masih melebihi nisab, maka masih wajib dizakatkan.
Contohnya:
Harga belian 1 Jan 2010 > RM5/ Unit
Harga pada 31 Dis 2010 > RM4.50/ Unit
Jumlah saham > 10,000 unit
Maka, RM4.50 X 10,000 unit > RM45,000 dan hakikatnya pemilik saham rugi, kerana semasa belian dahulu nilainya RM50,000.
Namun, oleh kerana RM45,000 itu masih di atas paras nisab, maka wajiblah ia dikeluarkan zakat, iaitu RM45,000 X 2.5 % > RM1,125.

Ketiga, saham yang dilaburkan dalam syarikat, yakni sebagai pemegang saham. Maka, zakat di sini hendaklah dikeluarkan sebagai pemegang saham berdasarkan kaedah kiraan zakat perniagaan. Kesimpulannya, ketiga-tiga jenis saham ini mempunyai kaedah pengiraan yang tersendiri, sama ada disandarkan kepada kaedah keuntungan, harga hujung tahun dan zakat perniagaan. Wallahu a'lam.

Saturday, May 14, 2011

Risiko, pulangan tidak boleh dipisah dalam pelaburan

Soalan
Saya sering didatangi wakil-wakil jualan yang menawarkan produk unit amanah sebagai satu pelaburan. Oleh sebab itu, kurang kefahaman dan bimbang tertipu dengan skim cepat kaya, saya sering menolak penerangan yang diberikan.
Bolehkah dijelaskan kelebihan dan risiko melabur dalam unit amanah harga berubah-ubah? Apakah perbezaan risiko pelaburan dalam jangka pendek, pertengahan dan panjang?
Dana unit amanah adalah kaedah pelaburan yang sesuai bagi pelabur individu untuk mengumpulkan wang supaya mereka boleh melabur secara berkumpulan dalam pelbagai saham atau bon berbeza, tanpa perlu membuat bayaran awal yang terlalu besar. Oleh kerana itu, seorang profesional akan melakukan tugas menilai pelaburan bagi pihak pelabur individu. Sudah tentulah ada kadar bayaran yang dikenakan bagi menggunakan khidmat pengurus dana profesional dan juga segala kos berkaitan penyelidikan, pembelian dan penjualan saham.

Jawapan
Unit amanah ialah pelaburan menarik kerana sebab-sebab berikut:
Pelabur mendapat manfaat mempelbagaikan pelaburan dengan memiliki unit dalam dana yang membeli sebilangan besar saham atau instrumen. Ini tidak boleh dilakukannya sendiri jika bertindak secara berseorangan.
Terdapat banyak jenis dana yang melabur dalam saham dan bon di dalam dan luar negara. Unit amanah membolehkan pelabur melabur dalam pelbagai jenis pelaburan yang mungkin tidak dapat dibuat oleh pelabur individu. Tambahan lagi, terdapat dana yang melabur dalam instrumen patuh Syariah yang dinamakan Dana Islam.
Pelabur memerlukan jumlah pelaburan awal yang kecil untuk bermula, kadangkala serendah RM1,000.
Sesetengah dana unit amanah mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada yang lain; jadi pastikan anda menyemak objektif pelaburan dana dan strategi di dalam prospektus. Semua dana wajib mempunyai prospektus yang sah, yang memberikan segala maklumat lanjut tentang dana. Ini termasuk butiran tentang kelas risiko, pasukan pengurusan, strategi pelaburan dan aset yang boleh dilaburkan.
Walaupun pengurus dana profesional akan menjaga kepentingan anda, ini tidak melepaskan anda daripada tanggungjawab untuk membuat keputusan maklum anda sendiri untuk membeli dana. Walaupun prestasi masa lepas bukan jaminan prestasi masa depan, anda perlu meninjau prestasi dana dalam tempoh beberapa tahun lepas sebelum membuat keputusan akhir. Anda juga boleh membandingkannya dengan indeks pasaran yang berkenaan untuk melihat kedudukannya berbanding pesaingnya.
Dana berbeza mempunyai objektif pelaburan berbeza, justeru risiko yang terbabit juga berbeza. Unit amanah boleh dibahagikan kepada empat kategori utama, iaitu ekuiti, seimbang, bon atau pasaran wang. Ramai pelabur perlu mempelbagaikan portfolio dengan menggabungkan keempat-empatnya.
Dana ekuiti adalah dana paling tidak stabil antara ketiga-tiganya, dengan nilainya kadangkala naik dan kadangkala turun dengan ketara dalam tempoh yang singkat.
Saham dana ini mencatatkan prestasi lebih baik dalam jangka panjang berbanding jenis pelaburan lain. Secara idealnya, anda memerlukan tempoh pelaburan lebih panjang apabila melabur dalam dana ekuiti untuk memastikan anda dapat mengharungi naik turun pasaran.
Dana seimbang melabur dalam kombinasi ekuiti dan bon. Dana jenis ini mungkin bertukar antara pegangan ekuiti, yang berpotensi memberikan pulangan lebih tinggi, dan bon, yang bersifat lebih konservatif.
Dana bon yang juga dikenali sebagai pendapatan tetap, melabur dalam hutang korporat dan kerajaan dengan tujuan memberikan pendapatan menerusi pembayaran kupon. Dana bon lazimnya dimasukkan dalam portfolio untuk menyediakan pendapatan mantap sambil berusaha mengekalkan modal anda. Walaupun biasanya lebih selamat daripada dana ekuiti atau seimbang, masih terdapat risiko jika penerbit hutang gagal membayar balik hutang.
Dengan dana bon, anda menjangkakan pulangan lebih rendah dalam jangka masa tertentu berbanding melabur dalam dana ekuiti dan seimbang.
Akhir sekali, dana pasaran wang melabur dalam hutang jangka pendek yang diterbitkan syarikat korporat atau kerajaan berbanding dana bon. Dana ini mempunyai risiko lebih rendah hampir menyamai kadar deposit tetap.
Hakikatnya, risiko dan pulangan tidak boleh diasingkan. Lebih tinggi pulangan dijanjikan, lebih tinggi risiko yang perlu anda tanggung. Jika sesiapa berjanji memberikan pulangan tinggi tanpa risiko, anda seharusnya was-was. Dalam dunia pelaburan tiada cara mudah untuk meraih keuntungan.
Dengan produk risiko lebih tinggi, umumnya, anda harus bersedia melabur untuk jangka panjang. Pelabur perlu memahami toleransi peribadi terhadap risiko. Jika anda tidak dapat tidur lena memikirkan tentang pelaburan anda, mungkin risiko yang diambil terlalu tinggi.

(Utusan Malaysia/14 Mei 2011)

Information request form

Please fill up this form:
https://goo.gl/SVTWxX